Národní památník odposlechu

30.09.2020

V lesích u Lipnice nad Sázavou v Kraji Vysočina naleznete unikátní dílo zastřešené sochařem Radomírem Dvořákem, tzv. Národní památník odposlechu. Za podpory Richarda Haška, vnuka slavného Jaroslava Haška, zde zručné ruce kameníků vytesaly do skal v zatopených lomech tři jedinečné reliéfy - Bretschneiderovo ucho (2005), Ústa pravdy (2006) a Zlaté oči (2007). V roce 2013 pak ke 130. výročí narození Jaroslava Haška přibyla ještě čtvrtá část, Hlava XXII, odkazující na stejnojmenný román Josepha Hellera. Heller dokonce prý prohlásil, že by bez Haškova díla román Hlava XXII nikdy nenapsal.

Připomeňme, že je Jaroslav Hašek autorem mnoha knih včetně snad nejznámějších Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. A právě jeho život (ale také smrt) je neodmyslitelně spjat s Lipnicí nad Sázavou. Právě zde totiž začal psát své vrcholné dílo. V Lipnici dnes naleznete známý hostinec U české koruny i sochu Jaroslava Haška.

Bretschneiderovo ucho
Bretschneiderovo ucho

Bretschneiderovo ucho, pojmenované po tajném policistovi z románu Dobrý voják Švejk, vzniklo údajně podle sádrového modelu ucha z hostince U české koruny a má symbolizovat odposlouchávání. Snad jen sám autor by nám však potvrdil, zda se opravdu nechal tímto sádrovým modelem inspirovat, či zda inspiraci hledal spíše u Dionýsova ucha, středověkého odposlouchávacího zařízení, které se používalo na lipnickém hradu.

Ústa pravdy
Ústa pravdy

Ústa pravdy, symbol udávání, jsou inspirována reliéfem Bocca della Verità z římského kostela Santa Maria in Cosmedin, který vznikl přestavbou starověké sýpky. Bocca della Verità je mramorová kruhová deska s tváří boha Tritona. S touto deskou se váže legenda, jenž říká, že člověk, který vloží do Tritonových úst ruku a zalže, ruku už nikdy nevyndá.

Zlaté oči
Zlaté oči

Zlaté oči, v jejichž bulvách naleznete nápis Enter a Exit, značí vševidoucí oči, sledování.

K Národnímu památníku odposlechu se dostanete přímo z Lipnice nad Sázavou po dobře značené stezce, nevhodné pro kočárky.